Vrijdag
nacht
Zaterdag
25-05
Zaterdag
nacht
Zondag
26-05
Gedeeltelijk bewolkt Gedeeltelijk bewolkt Bewolkt Bewolkt
18° 10° 20°
neerslag neerslag neerslag neerslag
-- -- -- --
wind-richting wind-richting wind-richting wind-richting
N NW ZW W
wind-kracht wind-kracht wind-kracht wind-kracht
2 bft
zwak
2 bft
zwak
3 bft
matig
4 bft
matig
barometer barometer barometer barometer
↑ 1017
bestendig
↓ 1015
bestendig
↓ 1014
bestendig
↓ 1010
dalend
Verwachting gemaakt op: 24-05-2019 21:58